• nl
  • gb
Toine van den Hoogen
Erasmusplein 1
Nijmegen 

T +31 24 361 58 84
F +31 24 361 55 64

T.vdHoogen@gmail.com

Mijn profiel als theoloog


Mijn werk als theoloog is vooral gericht op het domein van de fundamentele theologie. Ik ben gefascineerd door de redenen die religieuze mensen aangeven voor hun levensovertuiging en het idioom dat ze daarvoor gebruiken. Mijn onderzoek betreft met name hedendaags idioom dat niet uit de christelijke traditie of uit de theologie stamt. Voorbeelden daarvan zijn vormen van hedendaagse romanliteratuur, concepten die aan de basis liggen van moderne architectuur, theoretische concepten uit de economische theorievorming. De vraag is of en hoe dit idioom zich leent voor communicatie over religie en spiritualiteit. Vooral hedendaagse beeldende kunst en economie krijgen veel aandacht van mij. Zulke vragen vernieuwen de traditionele theologie en geven haar een plaats in de communicatie waarmee wij dagelijks onze werkelijkheid construeren.